Ontwerp van logo’s & huisstijlen, webdesign, drukwerk en infographics. NavigatiePortfolio overzicht

Vormgeving publicatie ‘Training Module Arbeidsmarkt en Participatie’

klant: Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren en publiceert regelmatig over verschillende thema's binnen het sociaal domein zoals financiën, zorg en werk.

Voor het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel heeft Dot by dot een programma voor trainers vormgegeven binnen de huisstijl van Divosa. In de publicatie van meer dan 100 pagina's staan opdrachten die trainers uitvoeren met inburgeraars, zodat de inburgeringsplichtigen voorbereid worden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

De publicatie wordt onder andere verspreid als interactieve pdf.

Vormgeving publicatie ‘Training Module Arbeidsmarkt en Participatie’

De inhoudsopgave is interactief: de titels zijn hyperlinks naar de pagina's van de verschillende hoofdstukken.

Vormgeving publicatie ‘Training Module Arbeidsmarkt en Participatie’

De teksten zijn voorzien van herkenbaare icoontjes voor terugkerende onderwerpen.

Vormgeving publicatie ‘Training Module Arbeidsmarkt en Participatie’

Cover van de publicatie.

Vormgeving publicatie ‘Training Module Arbeidsmarkt en Participatie’

Op de titelpagina's staan grote foto's van statushouders tijdens de inburgeringscursus.


Overzicht projecten