Vormgeving publicatie Divosa

ontwerp, productie, interactieve pdf
klant: Divosa

Cover en binnenwerk van het programma in de nieuwe huisstijl.

Spread met de inhoudsopgave.

Publicatie in de nieuwe huisstijl

Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. De trainers die inburgeringscursussen geven gebruiken hiervoor het uitgebreide programma dat ik heb ontworpen in de nieuwe huisstijl van Divosa.

In deze publicatie van meer dan 100 pagina's staan opdrachten die trainers uitvoeren met inburgeraars, zodat de inburgeringsplichtigen voorbereid worden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

De teksten zijn voorzien van herkenbaare icoontjes voor terugkerende onderwerpen.

Op de titelspreads staan grote foto's van inburgeraars in een praktijksituatie.

Icons

De programma's bestaan vooral uit teksten. Om de verschillende onderdelen binnen de programma's zo overzichtelijk mogelijk vorm te geven heb ik een kleine set icons ontworpen. Deze icoontjes staan in de marge direct voor de tussenkopjes, waardoor specifieke informatie makkelijk te vinden is bij het doorbladeren van pagina's met veel tekst.

Interactieve PDF

Dit uitgebreide programma voor trainers wordt gepubliceerd als een interactieve PDF. Het document is eenvoudig te verzenden via e-mail en bevat interactieve elementen zoals een inhoudsopgave en hyperlinks naar instructiefilmpjes.