Ontwerp van logo’s & huisstijlen, webdesign, drukwerk en infographics. NavigatiePortfolio overzicht

Logo ontwerp Life in Custody Study

klant: Universiteit Leiden

Binnen de Life in Custody Study wordt grootschalig onderzoek gedaan naar het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen, met als doel om in kaart te brengen hoe het leefklimaat in gevangenissen samenhangt met gedrag, welzijn, werkklimaat en recidive.

Universiteit Leiden heeft Dot by dot gevraagd om de huisstijl van dit onderzoek te ontwerpen, inclusief een uitgebreide set icons en een Powerpoint template.

Logo ontwerp Life in Custody Study
Logo ontwerp Life in Custody Study

Logo ontwerp

Logo ontwerp Life in Custody Study

Powerpoint template uitgevoerd in de nieuwe huisstijl


Overzicht projecten