Huisstijl en webdesign VoltaChem (TNO)

logo, huisstijl, website
klant: VoltaChem (TNO)

Het logo van VoltaChem Powered by TNO, waar chemie en elektriciteit samenkomen.

Het ministerie van Economische Zaken en de topsector Chemie hebben TNO gevraagd een programma op te zetten voor het elektrificeren van de chemische industrie: VoltaChem. 
 
Als vaste ontwerper voor VoltaChem ben ik in opdracht van TNO verantwoordelijk voor het ontwerp van het logo en de huisstijl, het webdesign van de communitywebsite en vormgeving van huisstijlmiddelen.

Logo en huisstijl

Het logo voor VoltaChem bestaat uit een icoon dat de thema's chemie en elektriciteit verbindt en zo de kern van VoltaChem verbeeldt. De huisstijl bestaat verder uit groen/blauwe kleuren, een combinatie van twee lettertypes, een uitgebreide set icoontjes voor het maken van infographics en Powerpoint templates.

De toepassing van de huisstijl is vastgelegd in de brand guidelines, zodat vormgevers huisstijlmiddelen kunnen ontwikkelen in de lijn van het basisontwerp.

Visitekaartjes.

Ontwerp achterwand voor beurzen en congressen.

Webdesign

De website biedt achtergrondinformatie over de doelstelling en lopende projecten van VoltaChem, brengt evenementen onder de aandacht en communityleden kunnen inloggen in een afgeschermde omgeving.