Ontwerp van logo’s & huisstijlen, webdesign, drukwerk en infographics. NavigatiePortfolio overzicht

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

klant: Urgenda

De campagne Licht Uit Deur Dicht is een initiatief van Urgenda om energie te besparen. Het levert een bijdrage aan het naleven van de uitspraak in de Klimaatzaak: de overheid moet in 2020 ten opzichte van 1990 de uitstoot van CO2 met 25% reduceren. In opdracht van Urgenda werkt Dot by dot aan de campagnestijl, van logo tot en met de uitvoering van het webdesign.

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

Het logo bestaat uit een lettertype dat op maat is ontworpen voor deze campagne.

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

De campagne op Instagram.

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

Het affiche voor de deelcampagne 'Mag het licht uit'.

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

De campagnewebsite waar winkeliers actiepakketten kunnen bestellen en een eigen actiepagina met foto's kunnen aanmaken.

Campagnestijl Licht uit Deur dicht

De open/dicht deurbordjes uit het actiepakket dat via de website te bestellen is. De bordjes laten zien dat de winkelier de deur bewust gesloten houdt om zo energie te besparen.


Overzicht projecten